Produkcija

Produkcija

Svaki zadatak koji Core Media dobije od svojih klijenata mora da bude vizuelno osmišljen. Ma koliko bila jaka, reč bez slike odavno je izgubila svoju težinu. Nije više dovoljno samo ispričati dobru priču, javnost mora i da je vidi. Zato smo mi tu, da Vašu ideju pretvorimo u film, emisiju, reklamu…

Pod produkcijom podrazumevamo:

  1. Video produkcija reklama
  2. Video produkcija svih vrsta video priloga
  3. Video produkcija kompletnih kampanja (od eventa do eventa)
  4. Video produkcija emisija, dokumentarnih filmova
  5. Izrada web sajtova