Kampanje

Kampanje

U današnjem poslovnom svetu svaki potez mora da bude deo jasne strategije. Mesta za improvizaciju je jako malo i ad hok akcija je unapred osuđeno na nespeh. Zbog toga je planiranje rada i aktivnosti i njihovih ciljeva od zlata vredno. Svaka ozbiljna kompanija mora da ima adekvatan odgovor na nepredvidljivu stvarnost, tjs. pripremljene akcije koje su dizajnirane da iskoriste ukazanu priliku.

Core Media ima bogato iskustvo u osmišljavanju kako kratkih i efektnih kampanja, tako i kampanja čija dostignuća neće odmah imati vidljiv uticaj, već će u dugom vremenskom periodu efekti biti znatno veći.

Imate pravu ideju za kampanju? Mi smo tu da je osmislimo i sprovedemo u delo. Takođe, spremni smo da vaš jasni plan realizujemo, naravno pod uslovom da je ideja kvalitetna, a razrada urađena profesionalno.

Prosto rečeno, pod kampanje podrazumevamo sledeće:

  1. Company building i strateško planiranje
  2. Brend building i strateško planiranje
  3. Lični marketing (kampanje vezane za jednu ličnost)
  4. Direktan marketing i pronalaženje sponzora
  5. TV, internet i radio kampanje
  6. Kampanje u dnevnim novinama, nedeljnim i mesečnim magazinima
  7. In-door i out-door oglašavanje (bilbordi, reklamni panoi i sl.)
  8. C SR kampanje – društveno odgovorni projekti
  9. Lobiranje