Events

Events

Event je engleska reč koja se toliko duboko usadila u moderni poslovni jezik kod nas, tako da je praktično postala brend za sebe. S’hodno tome i mi u Core Mediji svaki događaj koji organizujemo tretiramo kao da je brend za sebe.

Pažljiv i strpljivo planiramo svaki detalj Vašeg događaja jer su eventi prvi nesporedni dodir klijenta sa javnošću i utisak koji se tada ostavi mora da bude najjači. Zato nije uvek potrebno imati najjače moguće ozvučenje ili zakupiti najelitniji prostor. Da bi događaj bio uspešan i poslao pravu poruku mora biti adektavno osmišljen i realizovan. Zbog toga Vas u ovoj prezentaciji nećemo daviti sa tehničkim aspektima organizacije, koliko koji zvučnik ima vati ili od kakvog je materijala napravljena bina… Kada je organizacija u pitanju, budite sigurno da je ono što Core Media nudi – vrhunski!

Ovako mi vidimo šta se podrazumeva pod uslugom events:

  1. Osmišljavanje i organizovanje svih vrsta promocija, prezentacija i manifestacija
  2. Organizacija svih vidova konferencija za medije
  3. Osmišljavanje i organizovanje izložba, sajmova, konvencija i kongresa
  4. Osmišljavanje i organizacija proslava i žurki
  5. Team building
  6. Osmišljavanje i organizacija nagradnih igara i različitih vrsta takmičenja
  7. Realizacija svih vrsta unapred osmišljenih eventa (kompletan brending prostora za event, postavljanje bina, štandova i sl, organizacija ozvučenja, obezbeđivanje drugih adekvatnih rekvizita za evente,  organizacija promo-timova…)